Historia i statut

Stowarzyszenie DolinaKolejowa.pl jest kolejnym etapem (de facto formalizacją) poczynań społeczników z Grupy KochamKolej.pl, którzy działając od lipca 2015 r pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla walnie przyczynili się do ożywienia nieużytkowanej od 2011 roku linii kolejowej nr 107  także w wymiarze międzynarodowym , co przełożyło się m.in. na bezprecedensowe od wielu lat działania inwestycyjne. Narastający pat wokół konsultacji społecznych w sprawie budowy łącznicy kolejowej Krosno - Rzeszów, ale przede wszystkim zaplanowane na lata 2017 – 2020 remonty i czasowe wyłączenia z eksploatacji linii kolejowych 106 (Jasło – Rzeszów)  i 108 (Jasło – Nowy Zagórz) powodują, iż realną i pożądaną alternatywą przeciwdziałającą komunikacyjnemu wykluczeniu Bieszczadów jest  wznowienie tranzytowego połączenia kolejowego na trasie Zagórz – Chyrów – Przemyśl. Ostatnie z wymienionych miast wraz z doprowadzeniem do niego autostrady A4 i coraz bardziej rychłą perspektywą dojeżdżania Pendolino staje się komunikacyjnym sercem coraz mocniej integrującej się Europy Karpat.
Realizacji w/w celu ma służyć tożsamy z nazwą stowarzyszenia projekt DolinaKolejowa.pl. Wzorem swojej lotniczej odpowiedniczki (www.dolinalotnicza.pl) Dolina Kolejowa pomyślana jest jako międzynarodowy klaster naukowo-przemysłowy, działający w celu zaprojektowania i uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnego, ultralekkiego pojazdu szynowego, będącego de facto uwspółcześnioną wersją czechosłowackich wagonów motorowych z serii 810 (tzw. „motoraczków”). Flota tego rodzaju autobusów szynowych, które przy współpracy zainteresowanych kooperantów mogłyby być montowane i serwisowane w odradzającym się dzięki Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.  „Autosanie”,obsługiwałaby linie kolejowe: 107 (Zagórz-Łupków), 102 (Przemyśl-Malhowice-Chyrów), 108 (Chyrów-Ustrzyki Dolne-Zagórz-Krosno-Jasło) tworząc Karpacką Transgraniczną Kolej Aglomeracyjną. Kryjący się pod tą nazwą system komunikacyjny, będąc komplementarnym wobec planowanej rzeszowskiej kolei aglomeracyjnej komunikowałby bezpośrednio tereny przygraniczne Polski, Ukrainy i Słowacji, stwarzając jednocześnie możliwość podróżowania w kierunku Węgier i Czech.
DolinaKolejowa.pl z każdym dniem zyskuje coraz to nowych sojuszników. Jeżeli cele statutowe naszego stowarzyszenia są Wam bliskie serdecznie zapraszamy do współpracy!