poniedziałek, 26 lutego 2018

sobota, 24 lutego 2018

ezapiski.pl: Zmarł Lesław Kornak

ezapiski.pl: Zmarł Lesław Kornak: Fot. arch. UMWP Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy  wiadomość o nagłej śmierci śp. LESŁAWA KORNAKA - wieloletniego dyrektora Depar...

piątek, 9 czerwca 2017

Karpacka Kolej Euroregionalna z patronatem Marszałka Władysława Ortyla. Na początek pójdą w ruch piły i siekiery na PLK 108!

Aby powiększyć kliknij w foto
Z uwagi na planowane w latach 2017 – 2020 remonty linii kolejowych 106 (Rzeszów – Jasło) i 108 (Jasło – Zagórz) oraz negatywną decyzję Podkarpackiego Oddziału Przewozów Regionalnych odnośnie możliwości przeniesienia obsługi taboru kolejowego na czas wspomnianych tu inwestycji z Rzeszowa do Jasła, południowa część Podkarpacia stanęła przed perspektywą wygaszenia ruchu kolejowego w Bieszczadach na okres 3 lat.
Aby zapobiec temu fatalnemu ze względów społecznych i ekonomicznych scenariuszowi Jerzy Zuba - radny powiatu sanockiego i pełnomocnik burmistrza Zagórza d/s kolei opracował koncepcję Karpackiej Kolei Euroregionalnej (KKE). Konkretny plan jej urzeczywistniania i to już od nadchodzących wakacji znalazł się ofercie firmy SKPL Cargo Sp. z o.o. obejmującej m.in.: zagospodarowanie byłych pracowników i infrastruktury zagórskiego węzła kolejowego, partycypację kapitałową w remoncie linii kolejowej 108 Zagórz - Krościenko (m.in. utworzenie dodatkowego przystanku kolejowego w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zagórzu) oraz zabezpieczenie dalszego funkcjonowania Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych.
Transgraniczna i odwołująca się do zasady zrównoważonego rozwoju wizja rozwoju kolei w Bieszczadach zyskała zainteresowanie i poparcie w formie honorowego patronatu ze strony Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.
Pierwszy inauguracyjnym etap na niełatwej drodze do uruchomienia  KKE nastąpi już w sobotę 10 czerwca br. za sprawą spontanicznej akcji odkrzaczania linii kolejowej 108 od stacji Uherce Mineralne w kierunku do przejścia granicznego w Krościenku. A wszystko po to aby już 25 czerwca br mógł się odbyć pierwszy po 7 - letniej przerwie przejazd szynobusem typu MOTORAK z Zagórza do przejścia granicznego w Krościenku gdzie planowane jest spotkanie z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich instytucji zainteresowanych reaktywacją połączeń kolejowych relacji Zagórz - Chyrów. 
Odprawa techniczna, kolejnej odsłony głośnej ubiegłorocznej "Siekierezady Kolejowej" rozpocznie się o godz. 07.00 przy siedzibie Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A w Zagórzu. Wolontariusze,

piątek, 10 lutego 2017

Polsko – słowacka, wakacyjna sztafeta kolejowa na 145 urodziny linii kolejowej nr 107!

Pierwszy grantowy sukcesik (4000 PLN) stowarzyszenia www.DolinaKolejowa.pl w otwartym konkursie w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2017 roku. Tytuł naszego projektu "Polsko – słowacka, wakacyjna sztafeta kolejowa na 145 urodziny linii kolejowej nr 107!" Cel projektu: Budowanie marki Województwa Podkarpackiego jako przestrzeni społecznej i geograficznej otwartej na integrację ze swoimi sąsiadami w duchu idei Europy Karpat z wykorzystaniem transportu kolejowego.
Lista beneficjentów <kliknij tu>